Q161944

Lista de Deacon Persoană : Vot pentru favorite.

Lista de Deacon Persoană   : Vot pentru favorite.

Diacon ("servitor"; din greacă - διακονος, diakonos; latină - diaconus) este un om care a primit primul grad al Sacramentului Preoției prin impunerea mâinilor episcopului. În Biserica Catolică există două categorii de diaconi:

  • tranzitorii
  • permanenți

Diaconii tranzitorii sunt, de obicei, seminariștii care se găsesc la sfârșitul perioadei de studii teologice. Se numesc astfel pentru că, pentru ei, este o stare intermediară către preoție. Candidatul la diaconatul permanent trebuie să aibă cel puțin 23 de ani împliniți și să îmbrățișeze celibatul.

Diaconii permanenți sunt cei care se dedică pentru toată viața slujirii credincioșilor în forma proprie statului de viață. De obicei sunt oameni căsătoriți, cu un bun comportament creștin care doresc să trăiască în slujirea aproapelui. Pentru a sfinți diacon permanent un om căsătorit, este necesar consimțământul scris al soției. Un diacon permanent care rămâne văduv, nu se poate recăsători, însă poate fi hirotonit preot. Celibul care se sfințește diacon nu se mai poate căsători.

Diaconatul permanent are rădăcini biblice, fiind prezentat în Noul Testament ca o instituție apostolică (Fapte 6,1-6). Primii șapte diaconi au fost: Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena, Nicolae. În 1 Timotei 3,8-13 se prezintă calitățile unui diacon.

Pot primi sacramentul diaconatului numai bărbații botezați și miruiți. Sacramentul conferă un caracter spiritual permanent și de aceea nu poate fi repetat și nici conferit pentru un timp limitat. Un diacon poate fi eliberat de obligațiile sau funcțiile legate de sințire, sau chiar poate fi împiedicat să le exercite, însă nu mai poate fi laic niciodată deoarece caracterul este indelebil.

Pentru a primi diaconatul se cere în prealabil, în Biserica Catolică, minim un an de exercițiu ca acolit și lector. Candidatul la diaconatul permanent trebuie să aibe minim 25 de ani împliniți pentru cei celibi și 35 de ani împliniți pentru cei căsătoriți. Vârsta maximă nu depășește, de obicei 60 de ani.

 Citește mai mult...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Reguli de Vot

  • Puteți vota în sus sau în jos. Vă rugăm să ia în considerare întotdeauna contextul în care vot, de exemplu, un cântec ar trebui să fie votat în sus sau în jos cu privire la alte melodii incluse pe album, performanța unui actor în comparație cu alți actori din acelasi film, o carte cu privire la alte cărți de același autor sau în același gen.
  • Un vot poate fi anulată printr-un simplu clic pe votul opus în termen de 24 de ore. Puteți vota apoi din nou pe același element.
  • Fiecare utilizator are un vot pentru fiecare element într-o listă specifică la fiecare 24 de ore. După 24 de ore se poate vota din nou pe același element în aceeași listă.
  • Puteți vota la cât mai multe elemente cum vă place într-o listă sau pe același articol în cazul în care este parte din altă listă. De exemplu, puteți vota David Bowie în sus sau în jos pe lista de artiști de muzică pop, precum și pe lista artiștilor de indie rock și pe lista de muzica rock artiști, etc
  • Votul fericit!