Q10843474

Lista de Professional Diving Persoană : Vot pentru favorite.

Lista de Professional Diving Persoană   : Vot pentru favorite.

Scufundarea profesională este o activitate profesională întreprinsă sub apă de către un scafandru profesionist.

Domeniile care beneficiază în special de serviciile scafandrilor profesioniști sunt :

  • Lucrări offshore: Principalele activități ale scafandrilor profesioniști offshore sunt lucrările subacvatice la exploatările petroliere offshore (platformele marine de foraj și de producție), conductele submarine etc.
  • Lucrări în ape interioare: Scafandrii profesioniști sunt folosiți pentru efectuarea de lucrări subacvatice la diferite amenajări hidrotehnice interioare cum ar fi: căi navigabile artificiale interioare, porturi interioare și maritime, amenajări hidroenergetice, sisteme de irigații, amenajări piscicole (acvacultură), sisteme de alimentare cu apă etc.
  • Scufundarea militară: este un tip de scufundare profesională, în care scafandrii militari efectuează lucrări subacvatice în cadrul unităților de scafandri din forțele navale.

Pentru lucru sub apă, scafandrii folosesc echipament de scufundare specific, diverse scule acționate manual, sau unelte subacvatice acționate pneumatic sau hidraulic, dispozitive și utilaje special concepute și realizate.

Datorită complexității și în special necesității unui personal numeros, a unor echipamente și utilaje diverse, lucrul sub apă are în general un preț de cost foarte ridicat.

 Citește mai mult...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.