Q2735717

Lista de Protopope Persoană : Vot pentru favorite.

Lista de Protopope Persoană  : Vot pentru favorite.

Protopop este un preot care îndeplinește funcția de inspector al bisericilor și al preoților dintr-un teritoriu determinat.

Protopopul (protoiereul) este preotul conducător al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele chiriarhului.

Mai concret, Protopopul este conducătorul Protopopiatului și organul de legătură între parohie și Eparhie. El are următoarele atribuții:

 • a - Îndrumează, coordonează și supraveghează activitatea bisericească a parohiilor din protopopiat;
 • b - Inspectează, cel puțin odată pe an, parohiile din Protopopiat, verifică registrele, arhiva și biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericești, precum și a cimitirelor și a altor bunuri bisericești, observând în același timp starea religioasă, morală și socială a parohienilor;
 • c - Întocmește proces-verbal amănunțit asupra constatărilor făcute. Procesele-verbale se consemnează în registrele de inspecție ale parohiilor și se înaintează autorității eparhiale, cu raport și propuneri;
 • d - Supraveghează și călăuzește activitatea catehetică, pastorală, culturală și socială a preoțimii;
 • e - Îngrijește ca ordinele și dispozițiunile autorităților superioare să fie executate;
 • f - Face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoți, diaconi și cântăreți;
 • g - Avizează asupra cererii credincioșilor pentru înființarea, desființarea sau modificarea teritorială a parohiilor;
 • h - Aprobă clericilor din Protopopiat concediu până la 8 zile pe an;
 • i - Execută însărcinările primite de la autoritatea eparhială;
 • j - Întocmește un raport anual general despre întreaga viață bisericească din Protopopiat, pe care îl înaintează Consiliului Eparhial;
 • k - Avizează asupra tuturor lucrărilor organelor parohiale, care urmează a fi supuse aprobării organelor eparhiale;
 • l - Îndeplinește orice alte atribuții ce-i vor fi date de organele eparhiale.

Protopopul este reprezentantul oficial al Bisericii față de autoritățile Statului și îndeplinește sarcinile publice ce-i sunt atribuite prin legile, regulamentele și dispozițiile în vigoare.

Sinonime: protoiereu; protoprezbiter.

 Citește mai mult...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Reguli de Vot

 • Puteți vota în sus sau în jos. Vă rugăm să ia în considerare întotdeauna contextul în care vot, de exemplu, un cântec ar trebui să fie votat în sus sau în jos cu privire la alte melodii incluse pe album, performanța unui actor în comparație cu alți actori din acelasi film, o carte cu privire la alte cărți de același autor sau în același gen.
 • Un vot poate fi anulată printr-un simplu clic pe votul opus în termen de 24 de ore. Puteți vota apoi din nou pe același element.
 • Fiecare utilizator are un vot pentru fiecare element într-o listă specifică la fiecare 24 de ore. După 24 de ore se poate vota din nou pe același element în aceeași listă.
 • Puteți vota la cât mai multe elemente cum vă place într-o listă sau pe același articol în cazul în care este parte din altă listă. De exemplu, puteți vota David Bowie în sus sau în jos pe lista de artiști de muzică pop, precum și pe lista artiștilor de indie rock și pe lista de muzica rock artiști, etc
 • Votul fericit!